Tag: Kawasan Wisata

Timur Pulau Ambon, Kawasan yang Dijanjikan

Kawasan ini kerab menjadi ajang "pergulatan" politik setiap menjelang pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah isu menjadikan wilayah ini sebagai "alat" bergaining terkait pemekaran wilayah untuk menjadikan Jazirah Leihitu ini sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).